Meng Haoran: Xian Mountain Pavilion, Send to Shanxi Hills for Zhang Shaofu

Xian Mountain Pavilion, Send to Shanxi Hills for Zhang Shaofu

岘 山 亭 寄 晋 陵 张 少 府
岘 首 风 端 急
云 帆 若 鸟 飞。
凭 轩 诗 一 问
张 翰 欲 来 归?
Xian Shan Ting Ji Jin Ling Zhang Xiao Fu

Xian shou feng duan ji
Yun fan ruo niao fei.
Ping xuan shi yi wen
Zhang han yu lai gui ?

 

Xian Mountain Pavilion, Send to Shanxi Hills for Zhang Shaofu

Xian mountaintop winds cause anxiety
Clouds sail by like flying birds.
Lean against a veranda post, need to ask one question
In Mr. Zhang’s letter, when do you want to return and get together?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *