Li Bai: Gaze at Mt. Jiuhua, Send As a Gift to Zhongkan Wei, Mayor of Qingyang

Gaze at Mt. Jiuhua, Send As a Gift to Zhongkan Wei, Mayor of Qingyang

望 九 华 山 赠 韦 青 阳 仲 堪
昔 在 九 江 上
遥 望 九 华 峰。
天 河 挂 绿 水
秀 出 九 芙 蓉。
我 欲 一 挥 手
谁 人 可 相 从?
君 为 东 道 主
于 此 卧 云 松。

 

Wang Jiu Hua Shan Zeng Wei Qing Yang Zhong Kan

Xi zai jiu jiang shang
Yao wang jiu hua feng.
Tian he gua lu shui
Xiu chu jiu fu rong.

Wo yu yi hui shou
Shei ren ke xiang cong?
Jun wei dong dao zhu
Yu ci wo yun song.

 

Gaze Into the Distance at Mt. Jiuhua, Send As a Gift to Zhongkan Wei, Mayor of Qing Yang

In the past we went to Nine Rivers
Far away in the distance, the peaks of Jiuhua.
Green river water suspended from the sky
From heaven, the peaks appear like the tips of nine lotus buds.

I want to beckon by waving one hand
What person can follow me there?
You are the eastern path host
Let’s get together to go lie among the clouds and pine trees.

 

Notes:
Mt. Jiuhua: One of the four sacred mountains of Chinese Buddhism. Located in the province of Anhui.

Nine Rivers: City on the southern shores of Changjiang in the province of Jiangxi.

Qing Yang: A city in eastern Gansu Province.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *