Meng Haoran: Middle of Pengli Lake, Gaze Into the Distance at Mt. Lu

Middle of Pengli Lake, Gaze Into the Distance at Mt. Lu

彭 蠡 湖 中 望 庐 山
太 虚 生 月 晕
舟 子 知 天 风。
挂 席 候 明 发
渺 漫 平 湖 中。
中 流 见 匡 阜
势 压 九 江 雄。
黤 黮 凝 黛 色
峥 嵘 当 曙 空。
香 炉 初 上 日
瀑 布 喷 成 虹。
久 欲 追 向 子
况 兹 怀 远 公。
我 来 限 于 役
未 暇 息 微 躬 。
淮 海 途 将 半
星 霜 岁 欲 穷。
寄 言 岩 栖 者
华 趣 当 来 同。
Peng Li Hu Zhong Wang Lu Shan

Tai xu sheng yue yun
Zhou zi zhi tian feng.
Gua xi hou ming fa
Miao man ping hu zhong.

Zhong liu jian kuang fu
Shi ya jiu jiang xiong.
Yan dan ning dai se
Zheng rong dang shu kong.

Xiang lu chu shang ri
Pu bu pen cheng hong.
Jiu yu zhui xiang zi
Kuang zi huai yuan gong.

Wo lai xian yu yi
Wei xia xi wei gong.
Huai hai tu jiang ban
Xing shuang sui yu qiong.
Ji yan yan qi zhe
Hua qu dang lai tong.

 

Middle of Pengli Lake, Gaze Into the Distance at Mt. Lu

Throughout the sky, halo around the sun
Boatman knows this sky, forecasts wind.
Raise the sail, await the coming breezes
Whole lake vast, level, and without landmarks.

From the middle of the water see the Lu Mountains
Nine rivers flow into the lake.
Within the moon shadows, mountains very dark
At daybreak, mountain peaks soar into the sky.

Rising sun first illuminates the highest peak
Waterfall sprays rainbow colors.
For a long time want to be like Xiangsi
Now I yearn for a situation like Yuangong.

But now I am committed to working at my current position
Not yet have enough free time for myself.
Halfway on the trip to Huaihai
With frost now at the end of the year.
Write these words for those hidden away in the Lu Mountains
After I finish my job, will come back to this place.

 

Notes:

Pengli Lake: Also known as Poyang Lake.  The largest freshwater lake in China, located in Jiangxi Province.

Mt. Lu:  National Park and UNESCO site, noted for its Buddhist temple, Donglin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *